Apr 282017
 

هنوز به نظرسنجی‌های دقیقی درباره محبوبیت کاندیداها دسترسی نداریم. در دوره‌های قبل «ترند گوگل» معیاری (البته نه چندان دقیق) از وضعیت کاندیداها ارایه می‌کرد. به طور خاص، در چند روز آخر میزان جستجوی یک نام خاص تطابق خوبی با کاندیدای برگزیده در روز انتخابات داشت.

به همین دلیل میزان جستجوی نام چهار کاندیدای اصلی در ایران برای ۹۰ روز اخیر را در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که در هر روز به‌روز خواهد شد. البته باز هم تاکید می‌کنم که میزان جستجوهای کاربران لزوما هیچ ارتباط مستقیمی با محبوبیت کاندیداها ندارد.

پی‌نوشت (نوشته شده در روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶): فردای انتخابات این نمودار را به صورت یک عکس ذخیره کرده‌ام که در ادامه این عکس را مشاهده می‌کنید. آنطور که از این نمودار بر می‌آید پیروزی روحانی وابستگی مثبتی با تعداد جستجوهای مردم نسبت به بقیه کاندیداها دارد. البته نسبت آرای آقای روحانی به آقای رییسی در روز انتخابات برابر است با ۱/۴۹.  نمودار زیر نسبت جستجوها را مقداری بیش از ۲ نشان می‌دهد. یکی از دلایلی که در توضیح این تفاوت به ذهن من می‌رسد (هرچند که اصولا دلیل قانع کننده‌ای برای یکی بودن این دو عدد هم نداریم) این است که شاید میزان نفوذ و استفاد از اینترنت در بین هواداران روحانی بیش از هواداران رییسی است.

 Posted by at 6:46 pm