Jun 162022
 

قبل‌تر فرصت شده بود ویدئوهای دروس فرایندهای تصادفی و شبکه‌های کامپیوتری را که در دوران تدریس مجازی ارایه شده بودند، در دسترس عموم قرار دهم. اکنون که به نظر می‌آید به پایان دوره تدریس مجازی رسیده‌ایم، ویدئوهای دو درس تئوری اطلاعات و آمار و احتمال مهندسی هم آماده شده‌اند. برای راحتی بیشتر، همه لینک‌های این چند درس را در ادامه قرار می‌دهم.

نظریه اطلاعات و کدینگ (این درس مقطع ارشد و دکترا در ترم پایین ۱۳۹۹ تدریس شده است)

فرایندهای تصادفی (این درس مقطع ارشد و دکترا در ترم بهار ۱۴۰۰ تدریس شده است)

شبکه‌های کامپیوتری (این درس مقطع کارشناسی در ترم بهار ۱۴۰۰ تدریس شده است)

آمار و احتمال مهندسی (این درس مقطع کارشناسی در ترم بهار ۱۴۰۱ تدریس شده است)

#آموزش_برای_همه

 Posted by at 12:51 am