Feb 072023
 

چند روز قبل که با دکتر علیشاهی سوار مترو بودیم که به خانه برویم، در طول مسیر ایشان صحبت از تجربه ضبط یک جلسه پادکست در مورد زندگی John von Neumann کردند که به دعوت «فارکست» انجام شده بود.
پادکست را گوش کردم و یاد هیجان دوران مدرسه در مورد دانشمندان و پیشرفت‌های علمی در من زنده شد…
پادکست روایت فشرده و جذابی‌ست از زندگی علمی پربار ولی کوتاه فون نیومن، مسئولیت‌های یک دانشمند و شاید در نهایت مواجهه با مرگ…
برای من که بسیار لذت‌بخش بود! توصیه می‌کنم به آن گوش دهید.

 Posted by at 4:14 pm