Dec 282022
 

وضعیت ما را اگر از دور نظاره‌گر باشی، با یک کمدی مفرح و سرگرم‌کننده مواجه خواهی بود که بسیار نکات ظریف طنز و موقعیت‌های ناب کمیک در آن یافت می‌شود! این سِیر وقایع، از فاصله دور، و وقتی درگیر آن نباشی، چنان فرح‌بخش است که می‌توان ساعت‌ها آن را مشاهده کرد و از ته دل خندید!

ولی همین‌که به ماجرا نزدیک می‌شوی، یا جددی‌تر از آن، وقتی در بطن وقایع زندگی می‌کنی، همه آن جنبه‌های کمیک و مفرح در یک لحظه «دود می‌شود و به هوا می‌رود» و جای خودش را به یک تراژدی نفس‌گیر، جان‌کاه و بی‌رحم می‌دهد. وضعیت چنان گران می‌آید که گذشت لحظات مانند سوهانی می‌شود بر وجودت، که با هر رفت‌و‌آمدش، بخشی از «تو» را می‌تراشد و با خود می‌برد.

 Posted by at 4:22 pm
Dec 042022
 

چه تلخ است، که گردش روزگار ما را رو در روی یکدیگر قرار داده است…
چشم در چشم هم، تو از خشم بر من فریاد می‌زنی، و من از عصبانیت بر تو پنجه می‌کشم…
و ما از یاد برده‌ایم، که سال‌ها پیش هر دو از مادری به نام «ایران» زاده شدیم!

 Posted by at 1:01 am