Dec 282022
 

وضعیت ما را اگر از دور نظاره‌گر باشی، با یک کمدی مفرح و سرگرم‌کننده مواجه خواهی بود که بسیار نکات ظریف طنز و موقعیت‌های ناب کمیک در آن یافت می‌شود! این سِیر وقایع، از فاصله دور، و وقتی درگیر آن نباشی، چنان فرح‌بخش است که می‌توان ساعت‌ها آن را مشاهده کرد و از ته دل خندید!

ولی همین‌که به ماجرا نزدیک می‌شوی، یا جددی‌تر از آن، وقتی در بطن وقایع زندگی می‌کنی، همه آن جنبه‌های کمیک و مفرح در یک لحظه «دود می‌شود و به هوا می‌رود» و جای خودش را به یک تراژدی نفس‌گیر، جان‌کاه و بی‌رحم می‌دهد. وضعیت چنان گران می‌آید که گذشت لحظات مانند سوهانی می‌شود بر وجودت، که با هر رفت‌و‌آمدش، بخشی از «تو» را می‌تراشد و با خود می‌برد.

 Posted by at 4:22 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)