Jan 312017
 

این ترم قرار است درس Network Coding (با کد ۴۰۸۷۴) را در دانشکده بگویم (به عنوان درس مشترک بین مقطع ارشد و دکتری). فکر می‌کنم زاویه دیدی که در این درس نسبت به شبکه‌های انتقال اطلاعات و مسایل آن وجود دارد، برای دانشجوهای کامپیوتر جدید و جالب باشد. به طور خلاصه پایه‌های اصلی درس بر مبنای تئوری اطلاعات، جبر خطی و بهینه‌سازی خواهد بود. در این صفحه اطلاعات بیشتری درباره درس و محتوی آن خواهید یافت.

پیش‌نیازهای اصلی درس «آمار و احتمال» و شاید تا حدی هم «شبکه‌های کامپیوتری» باشد. بقیه موارد مورد نیاز در طول درس تدریس خواهند شد. بنابراین دانشجوهای کارشناسی‌ای که پیش‌نیازهای ذکر شده را گذرانده‌اند هم می‌تواند در این درس ثبت‌نام کنند.

 Posted by at 3:02 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)