Dec 062013
 

شاید این یکی از بدیهی‌ترین اصول زندگی باشد:
یا برای ادامه‌ی مسیر زندگی‌ات برنامه و نقشه‌ای در سر داری یا درغیر این صورت دیگران برایت برنامه‌ریزی خواهند کرد!

زندگی پر است از این اصول واضح و بدیهی! مشکل ولی آن‌جاست که بین دانستن این اصول و درک کردن واقعی آنها فاصله‌ای بسیار طولانی وجود دارد. گاهی فرد بعد از پشت سر گذاشتن سال‌ها تجربه تازه معنی واقعی نکته‌ای را که قبلا به ظاهر می‌دانسته درک می‌کند!

 Posted by at 7:29 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)