Oct 242015
 

دو سال پیش که این نوحه زیبا (که توسط حسین فخری خوانده شده است) را پیدا کردم، بارها و بارها بدون اینکه از علاقه‌ام به آن کم شود به آن گوش می‌دادم. بعضی چیزها به علت خاص بودن خودشان یا به علت زمان و مکان خاصی که سروکله‌شان پیدا می‌شود، ماندگار می‌شوند. به این ترتیب ممکن است مفهوم اثری برای یک فرد فراتر از فقط زمان گذشته یا حال برود و در یک فضای فراتاریخی پیوند دهنده زمان‌ها و مکان‌ها متعددی شود.

aushoura

پی‌نوشت: همچنین شطحیات و به مناسبت عاشورا.

 Posted by at 4:19 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)