Oct 292017
 

آدم‌های اطراف‌مان گنج‌های زندگی‌مان هستند؛ اگر بدانیم!

آدم‌های زندگی‌مان، پدر و مادر، همسر، خواهر و برادر، خویشان و نزدیکان، دوستان و رفقا، هم‌محله‌ای‌ها و هم دانشگاهی‌ها، با همه خوبی‌ها و بدی‌هایشان، با همه ضعف‌ها و توانایی‌هایشان، با هر خلق و خوی مثبت و منفی‌ای که دارند، گنج‌های زندگی‌مان هستند. کسانی که ارزش آدم‌های زندگی‌شان را می‌دانند بهره‌اش را با آرامش و شادی و پشت‌گرمی‌ای که کسب می‌کنند، می‌برند. کسانی هم که متوجه نیستند، خود را از نعمت‌های بزرگی محروم می‌کنند.

 Posted by at 6:26 pm

  One Response to “از مواهب زندگی”

  1. از چه نظر فرمایش فرمودید.
    می شود احساسی برخورد کرد و اینطوری گفت که باید به همه احترام بزاریم تا زندگی خودمون پر از احترام باشه
    حالت دیگه میتونه این باشه که بقیه انسانها جزو تجارب زندگی من هستن و طبق اصل لوشاتلیه کار می کنن پس معیار شناخت حقایق خواهند بود.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)